شهید والا مقام اسماعیل ابوالمجد پدر همکار محترم سرکار خانم ابوالمجد

نحوه شهادت : تحت شکنجه مزدوران بعثی

مزار شهید : مفقود الجسدشهید والا مقام ابراهیم میر محمدی برادر همکار ارجمند سرکار خانم میر محمدی

فرزند محمد علی / تولد 1340/2/14  -  شهادت 1360/2/12

محل شهادت : شوش دانیال/ نحوه شهادت : اصابت خمپاره /محل دفن : قطعه شهدای خمین

 قسمتی از وصیت نامه شهید :

همیشه پشتیبان انقلاب و محرومان باشید، انقلاب ما بر پایه خون شهدا به پیروزی رسیده

و باید خون شهدا را حفظ کنیم ، پشتیبان امام و نظام باشید 

احترام پدر و مادر را رعایت کنید مبادا کسی به پدر و مادر بی احترامی کند

مبادا کسی به خاطر شهادت من ناراحت شود ما در راه خدا می رویم.