از محافظ سید حسن نصر الله سوال کردند:

چقدر سید حسن را دوست داری؟

 گفت:آنقدر که امر کند الان بمیر.میمیرم.

 در سوال بعد پرسیدند چقدر امام خامنه ای را دوست داری :

 گفت:آنقدر که اگر امر کند سر سید حسن رو بیار. میبرم.

منبع: شبکه المنار